Jak se odvděčit Alanu Turingovi
Alan Turing ( 23. června 1912 – 7. června 1954)

Alanu Turingovi Síla kořene stromu lámajícího beton síla rodící matky síla nahé pravdy pulzovala tvým duchem Kdo ji poznal? Síla lámaná a přece pevná síla pošlapávaná a přece přímá síla umlčovaná která rozezněla zvony tak těžké že jimi nikdo jiný nepohnul Zvony spásy a naděje Tvá síla Kde jsi abych ti mohla poděkovat? Ani tak […]

Přečíst...