Zazitek

Off the road Zážitek

od autora Ondřeje Rubeše


 

Jezdím do vesnice na brigády. Jednoho večera jsme s kamarádem poslouchali přednášku jednoho moudrého člověka, který sdílí své znalosti přírody ve svých mnoha přednáškách na toto téma. Mluvil právě o tom, že při vstupu do lesa je možné komunikovat s lesem. Netýká se to jenom lesa, ale i všeobecně všech míst. Je vhodné a pro člověka i přínosné se zeptat ducha místa na podporu při pobývání na tomto místě. Mělo by se podle pravidel, pokud člověk vědomě komunikaci začne a položí otázku, nebo žádost o podporu, stát konkrétně něco, co tvoří komunikaci, odpověď. Ale není to slovo, je to spojení hned všech smyslově a mimosmyslově vnímatelných událostí, které člověku podají patřičnou informaci. Mluvil o tom, že pokud by člověk měl mít pozitivní odpověď od přírody, uvidí dravce a zároveň uslyší jeho hlas, nebo zpěv. Přednášku jsme poslouchali večer a pak šli spát.

…………………………….