Záhadný terapeutický směr

Nedávno moje matka řekla, že naše vesnice tvoří velmi přesný demografický vzorek. Její hodnocení se týkalo epidemie koronaviru, jehož sociopolitické souvislosti ale i ty čistě biologické neminuly ani naši ves. Populační vzorek naší vsi čítá řádově čtyři sta obyvatel, proto je dosti pozoruhodné, jak validní demografický vzorek tvoří. Nemůže nám zde, a to už se dostávám blíže k tématu terapie, chybět ani místní blázen a to přímo takový jako z obrázků Josefa Lady. Mohl by být zalezlý doma a stranit se lidí, což by si jistě přál, ale odvážně se vydává do ulic, resp. do jedné vesnici obíhající ulice a překvapuje mě, že teprve teď jsem se začala zamýšlet nad tím, proč to tak často a vlastně i pravidelně dělá. Při letmém setkání vždy uhne pohledem a chůzi přizpůsobí přítomnosti jiné osoby tak, že si udržuje nápadně velkou bezpečnou vzdálenost. Občas musí vybočit i mimo cestu. Proto se domnívám, že tento aspekt procházky mu nedělá příliš dobře. Přesto, jak už píšu výše, ji často a pravidelně vykonává. Pozoruhodné je, že zatímco v mém dětství takto chodíval pouze on, dnes už má následovníka. Je to jakýsi jiný blázen, s kterým jsme si v dětství házeli míčem, a který měl bratra dvojče, jež záhadně zmizel. Lámu si marně hlavu s psychickým stavem těchto dvou jedinců, protože promluvě se brání. V mé představě nemají ani psychiatra či psychologa, nejsou podchyceni žádnou terénní službou, ani snad nestrávili jediný den v léčebně. Tak svědomitá je pravidelnost jejich obcházení. Když pomyslím na problémy, kterým jsou lidé s duševním onemocněním vystaveni, mají-li vyjít ven a to obzvlášť lidé s tak silnými příznaky sociální fobie, musím nutně dojít k závěru, že na této záhadné terapii je něco zázračného a nadmíru lákavého. Bohužel pro terapeutickou literaturu a vzdělávání, zůstanou premisy tohoto směru značně neověřeny, nechceme-li se spolehnout na introspekci a pozorování, protože zakladatel i žák tohoto směru nemluví s lidmi. Je to škoda, protože pokud by měřítkem účinnosti terapie byla nezávislost na psychiatrické a psychologické péči, zajisté by se tento druh terapie umístil vysoko na žebříčku účinnosti.