Báseň července

Vytvořme chrám
pro lidi bez jistot
co brousí zuby
protože nic nemůžou
bolí je duše
a snaží se žít
se sebou samými
modlitby a půst
jsou jako ozvěna
lepšího světa
kde budeme
žít pospolu
v krásné krajině
kde vstávají orli