Druhý život

Jsem jeden

a mám prý být nový.

Ve vzduchu, v zemi

stát se takovým

abych byl silný

pod lampou i brýlemi.

Znám se, neznám,

jak mě vidí ostatní?

Nový život

jak krásná árie

která vypovídá

o mém žití.

Vezmu si pilu

abych jemně pokračoval

ke svému obrazu.

Vím, o čem bdím,

ale co sním

to není jisté.

Chci být silný

bez okovů

které přináší

mé první já

mít svobodu

a zároveň

nové požadavky.

Být druhý

je jako být bez oblečení

znovu se rodit

znovu psát

znovu, znovu…

Vím, co mě těší

a co bude

nalézám sebe

jako nový proud

bez hranic

nadechnout se

a těšit druhé

být takovým

aby se na mě

mohli obracet.

Jsem připraven.

Přineste mi nové šaty

budu kázat

a zároveň se ztratím

v očekávání

Co uvidím?

Bude mě to těšit?

Jak být tím i tím?

Horko, zima, písek

vytvořit se

z prvotní energie

kdy tvoří i Bůh

vědět, co chci

mít rád druhé

proto být i jiný

tak se zapaluji

a tvořím

vidím úsměvy

konečně jsem nový

a pracuji

na anabázi světa

podruhé…