O Diabasis

Jako psychotika, který se zprvu nechtěl léčit psychofarmaky, mě vždy zajímaly zkazky o tom, jak je možné psychotické onemocnění léčit bez užití léků. Narazil jsem na informace, že vysoká množství vitamínů mohou pomoci nebo že dieta bez lepku má napomoci léčbě. Zkusil jsem makrobiotickou dietu a jediné, čeho dosáhla, bylo to, že jsem měl velký hlad.

Poohlédl jsem se tedy jinam. A narazil na doktora Johna Weir Perryho a na jeho projekt, který se jmenoval Diabasis (nezaměňovat s organizací, která v České republice léčí lidi s psychospirituální krizí). V sedmdesátých letech minulého století otevřel v San Franciscu zařízení pro akutní psychotiky, kde klienti mohli zůstat po dva měsíce a třetí měsíc navštěvovali komunitní službu. Účelem bylo otevřít domov, kde klienti mohli zažít své nejniternější procesy s plným vědomím. Místa bylo dost pro osm až devět klientů najednou.

Ve službě pracovalo 20 asistentů, kteří mohli nabídnout klientům terapii. Sedm bylo placených a zbytek pracoval jako dobrovolníci. Asistenti byli vybíráni na základě povahy – především šlo o empatii a o schopnost být s psychickou hloubkou, do které se klienti dostávali.

Teoretickým základem bylo to, že psychotická epizoda v sobě obvykle obsahovala prvky samovolné reorganizace ega, a pokud s ní bylo dobře zacházeno, nastávalo sebeléčení. Vysoké procento klientů prošlo velice aktivním psychotickým procesem. A při nich se silně identifikovali se symbolickými obrazy vyvěrajícími z jejich psychiky.

Velkým překvapením bylo, že časné případy akutní epizody psychotických klientů se obvykle měnily do srozumitelných stavů orientovaných na realitu během dvou až šesti dnů, bez potřeby užívat medikaci. Také zjistili, že jejich práce nejlépe funguje na klienty v prvních akutních epizodách psychózy, kteří zažívají obrazotvorné obsahy. Klienti, kteří přicházeli po jejich třetí nebo čtvrté epizodě také nacházeli užitek, ale jejich výsledky nebyly tak výrazné. Historie těžké medikace často ztěžovala psychoterapeutický proces.

Otázkou zůstává, proč podobná péče nyní, skoro o padesát let později, neexistuje na více místech. Diabasis zavřelo kvůli nedostatku financí po třech letech péče o psychotické klienty. Existuje podobné zařízení, které se jmenuje Soteria, jež je možné nalézt v několika zemích. I jejich závěrem je, že podobná péče, o které jsem psal výše, funguje lépe než hospitalizace a silná medikace.